fbpx

จองออนไลน์ 24 ชั่วโมง (ไม่หลับไม่นอน)

Blog Post

คนบ้านงาน ข้อดี VS ข้อเสีย

วิถีชีวิตของคนทำงานในสังคมปัจจุบัน ไลฟ์สไตล์ของการทำงาน ความเร่งรีบ เป้าหมายของความสำเร็จ ทั้งคนมนุษย์เงินเดือน และ ฟรีแลนซ์ ล้วนแต่เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อหน้าที่การงาน การเงิน ทำให้บางครั้งอาจลืมให้ความ ใส่ใจในสุขภาพ เพียงเพื่อความสำเร็จ เป้าหมายสูงสุดในชีวิต รายได้เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งอาจจะส่งผลให้บางคนทำงานหนักเป็นกิจวัตร เป็นนิสัย และก่อให้เกิด โรคบ้างาน โรคบ้างาน คืออะไรละ แน่นอนครับ โรคบ้างานเป็นภัยเงียบของคนทำงาน ที่มักชอบการแข่งขัน ทะเยอทะยาน จริงจัง และมีจิตใจคิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องงาน ซึ่งโรคบ้างานนั้นก็เหมือนดาบสองคมที่มีทั้งข้อดีและ ข้อเสีย

ข้อดี คือ คนกลุ่มนี้จะมีความทะเยอทะยาน เอาจริงเอาจัง มีความสุขกับการทำงาน และมีจิตใจที่คิดอยู่แต่กับเรื่องงาน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน จึงทำให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข้อเสีย คือ ความสำเร็จของงานนั้นอาจจะต้องแลกด้วยอะไรหลายอย่าง ความมีอิสระ เวลาครอบครัว หรือแม้กระทั้งสุขภาพ ส่งผลให้มีอาการ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดไหล สายตาพร่ามั่ว จนเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น โรคออฟฟิศซินโดรม โรคเครียด โรคความดัน โรคหัวใจ เป็นต้น อีกทั้งยังส่งผลในด้านลบของอารมณ์ เพราะ คุณจะเครียดทำให้มีอารมณ์เกรี้ยวกราดทั้งกับเพื่อนร่วมงานและกับครอบครัวของคุณเอง

ดังนั้น การที่ทำอะไรที่พอดี ไม่ตึงไปทางใดทางหนึ่ง เปรียบเหมือนการทำงาน ถ้าทำมากจนเกินไปก็อาจส่งผลเสียได้ ควรรู้จักแบ่งเวลาให้สมดุลเพื่อเพิ่มต้นทุนสุขภาพที่ดี เพียงแค่นี้การทำงานของคุณก็จะมีความสุขอย่างแน่นอน