fbpx

จองออนไลน์ 24 ชั่วโมง (ไม่หลับไม่นอน)

Blog Post

ประวัติความเป็นมาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ศาสนสถานเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ที่งดงามด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมงานศิลป์ ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนหาเอ่ยถึง วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือที่คนไทยเรียกสั่นๆว่า วัดอรุณ เราเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยเพราะความงดงามทางสถาปัตยกรรมอันประเมินค่าไม่ได้ แถมยังตั้งเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำเจ้าพระยายังกลายเป็นสัญลักษณ์ความสวยงามประจักษ์ต่อสายตายชาวโลกและเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านานวันนี้เราโอกาสพาทุกท่านไปชมความสวยงามและทำความรู้จักกับ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ให้มากขึ้นกันดีกว่าเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

 1. วัดอรุณนั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร หมายถึงพระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ ตั้งอยู่แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ
 2. วัดอรุณฯ เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดมะกอก แต่เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี โดยกรีธาทัพมาทางชลมารค และมาถึงหน้าวัดมะกอกเอารุ่งสาง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดแจ้ง” จวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เถลิงถวัลยราชสมบัติ แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ พระองค์เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จึงทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จ โดยพระราชทานนามวัดว่า “วัดอรุณราชวราราม” และกลายเป็นวัดประจำรัชกาลในพระองค์
 3. พระปรางค์ใหญ่วัดอรุณ ถือได้ว่าเป็นศิลปกรรมที่สง่าและโดดเด่นที่สุด ก่อสร้างโดยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญ บนพระปรางค์ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากจีน ซึ่งมีลวดลายงดงามเป็นของเก่าแก่และหายาก โดยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่
 4. บริเวณโดยรอบพระปรางค์ใหญ่วัดอรุณฯ ประกอบด้วยพระปรางค์เล็ก 4 องค์ รอบ 4 ทิศ ภายในมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ กำแพงแก้วกั้น มีฐานทักษิณ 3 ชั้น มีรูปปั้นมารและกระบี่แบกฐานสลับกัน นอกจากนั้นมีซุ้ม 4 ซุ้ม มีพระนารายณ์อวตาร เหนือขึ้นไปเป็นยอดปรางค์ มีเทพพนมนรสิงห์เพื่อปราบยักษ์

  นี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัดอรุณกันนะครับและถ้านักท่องเที่ยวท่านใดที่ต้องการจะไปชมความสวยงามของพระปรางค์วัดอรุณแห่งนี้ ควรแต่งกายที่สุภาพและใช้ความระมัดระวังในการเดินเพราะว่าบันไดค่อนข้างสูดและก็ชันและบางช่วงก็ค่อนข้างแคบอีกด้วย ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ จะมียักษ์วัดแจ้งที่มีชื่อเสียงยืนเฝ้าอยู่ ยักษ์กายสีขาว มีชื่อว่า “สหัสเดชะ” ยักษ์กายสีเขียว มีชื่อว่า “ทศกัณฐ์” เป็นยักษ์ศิลปะแบบจีน ปูนปั้นประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี มือถือตะบองใหญ่เป็นอาวุธ ตรงบริเวณหน้าซุ้มทางเข้าพระอุโบสถ แฝงไว้ด้วยคติความเชื่อในการทำหน้าที่เป็นเทพพิทักษ์ ปกปักรักษาสถานที่สำคัญทางศาสนา

   จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่น ๆ ในวัดอรุณ ได้แก่อะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับ

  พระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานชื่อว่า “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานเหนือแท่นไพทีบนฐานชุกชี กล่าวกันว่ารัชกาลที่ 2 ทรงปั้นวงพระพักตร์พระพุทธรูปองค์นี้ด้วยพระองค์เองพระวิหารหลวง รวมไปถึงการเข้าสักการบูชาพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานประจำพระวิหารหลวง และสักการะพระอรุณ หรือพระแจ้ง พระพุทธศิลป์แห่งลานช้างแห่งนี้รวมไปถึงพระอุโบสถน้อย-พระวิหารจุฬามณี เข้าสักการบูชาหลวงพ่อรุ่งมงคล พระประธานประจำพระอุโบสถน้อย, สักการบูชารูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมพระแท่นวิปัสสนา, ชมพระแท่นบรรทมของรัชกาลที่ 2 สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ในพระเจดีย์จุฬามณี และบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

  ทุกท่านสามารถมารับชมความงามของไทยและสัมผัสบรรยากาศดีๆได้ที่วัดอรุณแห่งนี้ได้ครับวัดอรุณเปิดให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวันครับ เวลาเปิด – ปิด 7โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็น