ป้อมเพชร

ป้อมเพชรเป็นป้อมที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองอยุธยา เป็นป้อมสาคัญที่สุดใน บรรดา 29 …
Read More

วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนารามวัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ…
Read More

ไอคอนสยาม (ICONSIAM)

ไอคอนสยาม (ICONSIAM) แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพ ไอคอนสยาม อภิมหาโครงการเมืองสัญลักษณ์แห่งความ…
Read More

สะพานพระรามแปด

สะพาน พระรามแปด สะพานสายหลักที่ถ้าล่องเรือแล้วจะต้องล่องผ่านทั้งนั้น สะพานพระราม 8 สะพานที่มีความยาว…
Read More