• slidehome001.jpg
  • slidehome004.jpg
  • slidehome005.jpg
  • slidehome03.jpg
  • slidehome04.jpg
  • slidehome05.jpg
  • slidehome06.jpg
  • slidehome07.jpg

สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้ผมจะพามารู้จักกับประวัติและสถาปัตยกรรมของวัดหน้าพระเมรุ วัดหน้าพระเมรุมีสถาปัตยกรรมของสมัยอยุธยาตอนต้นอยู่ เราสามารถไปศึกษาได้จากวัดนี้ การเข้าวัดได้ทั้งความสงบและความรู้ต่างๆมากมาย

วัดหน้าพระเมรุตั้งอยู่ริมคลองสระบัวตรงข้ามพระราชวังโบราณเป็นอารามหลวงสามัญชั้นตรี ตามตำนานกล่าวว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2047 พระราชทานนามว่า วัดพระเมรุราชิการาม  ต่อมาเรียกกันภายหลังว่า วัดหน้าพระเมรุ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดซึ่งสร้างขึ้นตรงที่ถวายพระเพลิงกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งในต้นสมัยอยุธยาเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลายและยังคงสภาพดีมาก เพราะหม่าได้ใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ พระอุโบสถเป็นแบบอยุธยาตอนต้น มีการเจาะช่องแสงแทนการใช้หน้าต่าง แต่น่าจะเพิ่มเสารับชายคาภายหลังในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องหล่อสำริดขนาดใหญ่ที่สุดที่ปรากฏและมีความงดงามมาก เป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ด้านหลังยังมีพระอีกองค์หนึ่งขนาดเล็กกว่า คือพระศรีอริยเมตไตรย ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการปฏิสังขรณ์วัดนี้ โดยรักษาแบบอย่างเดิมไว้ และได้เชิญพระพุทธรูปศิลาแบบานั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีจากวัดมหาธาตุมาไว้ในพระวิหารน้อยซึ่งอยู่ข้างพระอุโบสถพระพุทธรูปศิลาแบบนั่งห้อยพระบาท

สถาปัตยกรรมของวัดอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้น คือ พระอุโบสถไม่มีหน้าต่าง แต่เจาะช่องไว้เป็นลูกกรง พระประธานเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ทรงเครื่องปางมารวิชัย  หน้าบันไม้สักลงรักปิดทองสลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดเศียรนาค หน้าราหู ล้อมรอบด้วยหมู่เทพพนม 26 องค์ ตรงอาสนสงฆ์มีจารึกเป็นร่ายสุภาพ และกาพย์ยานี วัดหน้าพระเมรุได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ถ้าท่านอยากได้ประสบการณ์ๆของการเที่ยวชมวัด คลิกเลย


Ontour ขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้วางใจเดินทางไปกับเรา

และลูกค้าองค์กรอื่น ๆ อีกมากมาย